top of page

מועדי מכירות

...בואי לראות, למשש, למדוד

240A0298.jpg
240A0298.jpg

 בית שמש 

מתחם '7 חנויות'

כל יום עד החג

רח' חנן 28 (פינת האמוראים)

בין השעות 10:00-22:00 רצוף

 ביתר עילית 

אפשרות מדידה

רח' ישמח ישראל 22

(כניסה פרטית משמאל)

יום שלישי י"א בתשרי

בין השעות 20:00-22:00

240A0062.jpg
240A0032.jpg

 בני ברק 

י"ב בתשרי

אולם ערלוי

רח' מהרש"ל 12

בין השעות 18:00-23:00

bottom of page